Leony Roobeek

Voeding is je medicijn!

Verhoogde bloedsuikers?
Hoge bloeddruk?
Steeds zwaarder?

Privacy Policy

Leony Roobeek respecteert uw recht op privacy. Alle door Leony Roobeek via deze site verzamelde “persoonlijke gegevens”, zoals naam, titel, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres, die door u op vrijwillige basis worden verstrekt via deze site of in e-mail correspondentie, worden door Leony Roobeek gebruikt om u te benaderen in verband met uw vragen en om de door u gevraagde informatie met betrekking tot de producten en diensten van Leony Roobeek aan u te doen toekomen.

Leony Roobeek en/of haar partnerondernemingen kunnen gebruik maken van persoonlijke gegevens, en meer in het algemeen de activiteit op de website observeren, om informatie te vergaren over de manieren waarop deze site wordt gebruikt en de hoeveelheden en frequenties van de toegang, zodat wij deze site kunnen verbeteren, evenals de relevante diensten van Leony Roobeek. Leony Roobeek zal uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke instemming vooraf niet verstrekken aan derden, anders dan haar relaties, behoudens voor zo ver toegestaan op grond van deze privacy policy.

Leony Roobeek kan ook gebruik maken van tijdelijke “cookies”, die bestaan uit gegevens die naar uw webbrowser worden gezonden om op uw computer te worden opgeslagen. Door middel van deze cookies kan onze server u herkennen wanneer u onze site op een later tijdstip opnieuw bezoekt. De meeste webbrowsers bieden u de mogelijkheid een melding te ontvangen wanneer een cookie aan u wordt verzonden, zodat u kunt beslissen of u de cookie al dan niet wenst te accepteren. Wij wijzen u erop dat bepaalde mogelijkheden of functies van deze site mogelijk niet goed werken wanneer u cookies op uw computer uitschakelt.

Leony Roobeek zal haar medewerking verlenen aan overheidsorganen en alle gerechtelijke bevelen naleven waar het gaat om verzoeken om verstrekking van persoonlijke gegevens.

De persoonlijke gegevens die door Leony Roobeek worden vergaard, vormen een bedrijfsmiddel in de onderneming van Leony Roobeek; indien Leony Roobeek of (nagenoeg) haar gehele vermogen wordt geliquideerd of voorwerp wordt van een fusie, kunnen deze gegevens aan de verkrijger worden overgedragen.

U wordt verzocht contact op te nemen met Leony Roobeek wanneer u vragen heeft over de privacy policy van Leony Roobeek of de wijze waarop Leony Roobeek omgaat met uw persoonlijke gegevens, of wanneer u de persoonlijke gegevens die Leony Roobeek van u heeft verzameld wilt inzien om deze bij te werken of van ons systeem te verwijderen.

Deze privacy policy geldt voor informatie die via de site wordt verzameld. Leony Roobeek behoudt zich het recht voor andere richtlijnen toe te passen op gegevens die offline worden verzameld. Voor meer informatie over de privacy policy van Leony Roobeek voor offline gegevens kunt u contact opnemen via leonyroobeek@gmail.com

 

Voeding isje medicijn

Adres

Zevendreef 3081
6605 VB Wijchen

tel: 024-6421766

 bereikbaar:
van maandag -vrijdag
van 9.00-17.00 uur

Volg ons

   

Contact

    Math Captcha 1 + 9 =